What's new

Recent content by kid_in_love

  1. K

    [Hỏi đáp] Tuyến đường làng (đường nhỏ) từ Sg xuống các tỉnh miền tây

    Hi các pác, lâu lắm lắm lắm.... mới có dịp một mình một ngựa đi khá phá miền Tây (em là con gái, và em đi một mình) nên để tránh mất budget thời gian (chỉ có 6 ngày) nên em cần cung đường làng (đường nhỏ) xin nhờ các sư huynh, sư tỉ, sư phụ... giúp em: (chủ yếu đi chụp hình là chính :D) Ngày 1...
Top