Recent content by kimtuyen

  1. kimtuyen

    Thông Tin Nhóm PKM và Hồ Sơ Thành Viên

    Re: Thông Tin nhóm PKM và Thành viên hello cả nhà! Tên: lê thị kim tuyến Sn: 14/11/1989 Giới tính: là con gái thật tuyệt(hihi) Fone: 0933739341 yahoo: cobenghichngom198920(@yahoo.com) Nơi ở: quận 8