What's new

KinqV

Một người yêu du lịch và bóng đá.

Chữ ký

Mình ở Hàn, đã đến 2 nơi đặc biệt là Bàn Môn Điếm và Dokdo. Muốn đọc về Hàn Quốc, hãy vào page của mình: http://fb.com/hanquocngaynay.info

Trophies

 1. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top