What's new

Kizu

đi bụi, chụp ảnh, đồ ăn, màu xanh dương, trời biển núi sông...
Birthday
November 4
Location
ngoài đường

Chữ ký

I cant tell where the journey will end
But I know where to start.

Following

Người theo dõi bạn

Back
Top