Recent content by KNPhong

  1. KNPhong

    Du hè 2017 . Độc hành SG -Huế - Đà Nẵng, Lên rừng xuống biển

    Nhân dịp ra Huế dự lễ tốt nghiệp của bạn thân c3 và cũng chưa biết Huế, Đà Nẵng nên tranh thủ những ngày hè cuối cùng của thời sinh viên, làm một chuyến. Cũng có rủ rê bạn bè nhưng không ai rảnh nên đành độc hành :). Lịch trình: Ngày 1: SG - Kon Tum ~600km Ngày 2: Kon Tum - Huế ~400km Ngày 3 4...
  2. KNPhong

    Tìm bạn đồng hành cung xuyên rừng SG-ĐL 31/10 - 3/11

    Như tiêu đề tuần tới mình rảnh cả tuần nên muốn làm chuyến ĐL ngắm hoa dã quỳ và cũng muốn thử chinh phục cung đường xuyên rừng 500km SG-ĐL. Dự định là đi một mình nhưng thấy cũng hơi buồn, cần có bạn đồng hành và backup nên post lên đây tìm, nếu không tìm được ai thì mình cũng đi 1 một mình...