Recent content by korando0035

  1. K

    [Chia sẻ] Hành trình của "Hai kẻ dở người"

    Mù Cang Chải đi mãi vẫn thấy đẹp và hùng vĩ.
  2. K

    Thương nhớ Đồng Văn

    Phượt Hà giang hầu như ko bao giờ biết chán.