What's new

L2T

Hòa đồng, hài hước. Thích chủ nghĩa xê dịch.

Reading, travelling, Writing, take photograph...
Birthday
September 23
Website
http://www.facebook.com/L2TL2T
Location
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Chữ ký

Simply, I'm L2T
Top