What's new

Recent content by lam_exciter150

  1. L

    Nhờ tư vấn dùm hành trình về miền Trung!

    Chào cả nhà! MÌnh yêu thích du lịch, mà chưa đi lần nào hết ,nhờ bạn tư vấn dùm mình cung đường Sài Gòn-Huế mình dự tính đi khoảng 8 ngày vừa đi vừa ngắm cảnh , mình thấy cung đường ven biển thật đẹp nhưng không biết phân chia thời gian sao cho hợp lý, còn khi về thì chọn cung đường Tây Nguyên...
Top