What's new

Recent content by Lãng tử gió

  1. Lãng tử gió

    [Đã chốt đoàn] Đỉnh Mẫu Sơn(10&11/09/2011): ĐÊM TRĂNG TÌNH YÊU, PHIÊU DU CẢM XÚC

    Gió tớ mở lại cung Mẫu Sơn để: - cho những ai đã viên mãn sau kỳ nghỉ 2/9 và muốn đi an dưỡng cuối tuần. - cho những người chưa kịp nghỉ 2/9 và muốn nghỉ bù, nghỉ thêm... - cho những kẻ phiêu lãng muốn thưởng thức đêm trăng trong vắt của bầu trời mùa hè nhưng được suýt xoa trong cái lạnh của mùa...
  2. Lãng tử gió

    [Cung TM] Apachai (28/4-2/5), tổng kết chương trình tình nguyện tại Mường Nhé trang 11

    Re: Đi Apachai 28-2/5, chương trình tình nguyện tại Mường Nhé Nhìn lịch toàn chạy và chạy nhỉ? Em chưa đi xa bằng xe máy kiểu này bao giờ cả. :( Đợi ảnh các bác zị :(
Top