What's new

Recent content by LaoKhot

  1. L

    [Hỏi đáp] Xin tư vấn về các dịch vụ ở Đà Nẵng và Nha Trang nhân chuyến đi dự sinh nhật phượt

    Xin tư vấn về các dịch vụ ở Đà Nẵng và Nha Trang nhân chuyến đi dự sinh nhật phượt Tình hình là năm nay mới đi dự sinh nhật Phượt lần đầu tiên nên xin nghỉ cả 1 tuần để lê la. Lịch trình dự kiến là tối 14 lên đường từ Ninh Bình đến Đà Nẵng chơi đến 17 rồi mới chạy vô Nha Trang dự sinh nhật. Thú...
Top