Recent content by Lavender0702

  1. Lavender0702

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Hà Nội - Sapa (27/12 - 30/12) 😊😊😊

    Chào mọi người Mình có chuyến đi Hà Nội đi Sapa Ai có plan cùng ngày vs mình thì đi chung cho vui nhé !!!