Recent content by LaxanhV

  1. L

    Philippine: Manila và Cebu "Nữ Hoàng miền nam" từ 21 - 24/3/2014

    “Đất nước Philippin đã không còn xa lạ với chúng ta. Bởi nơi đây là cả một sự huyền bí từ thời xa xưa, nơi đây có cả một di tích lịch sử vẫn còn tồn tại từ các tòa lâu đài lớn và cổ kính, từ các tượng đài, hay những khung cảnh thật đẹp chứa đựng những điều bí ẩn mà chúng ta cần khám phá...