Recent content by Le Hue

  1. Le Hue

    Hồ Trị An - Âm Vang Mùa Hè

    Nếu không phải 1 chút căng thẳng vì những sự cố nhỏ nhặt trong đời, nếu không phải là 1 chút bức xúc phát sinh ở phút 89, và vì 1 chút hăm hỡ phiêu lưu khám phá những vùng đất mới con người mới...thì có lẽ tôi đã phải tiếc nuối rất nhiều nếu bỏ lỡ hành trình tuyệt vời này: Hành Trình Khám Phá Hồ...