What's new

Recent content by LeonKhang

  1. L

    Trekking Ma Thiên Lãnh 2-3 ngày (27-29 hoặc 30 tết)

    Mình có ý định đi trekking Ma Thiên Lãnh ko cần người dẫn đường nhé! Vì mình có kinh nghiệm leo núi Dinh và núi Chứa Chan rồi nên có lẽ đủ thể lực! Còn chuyện lạc đường thì có thể xin sdt anh Bé (người dẫn đường Ma Thiên Lãnh) để phòng hờ!!
Top