What's new

Recent content by lequangtuyen

  1. L

    [Cung TM] Xuyên Việt bằng xe máy tháng 11/2015

    Mình dự tính trong tháng 11/2015 sẽ phượt 1 chuyến xuyên việt bằng xe máy. Lộ trình xuất phát từ Sài Gòn _ Hà Nội _ Tây Bắc _ Đông Bắc. Rất mong tìm được người cùng chí hướng và có thời gian để đi. Mong các cao nhân có kinh nghiệm phượt lâu năm chỉ bảo do mình chưa đi phượt nhiều :))
Top