What's new

li4lucas

Location
once-upon-a-time

Chữ ký

Tôi muốn đi tìm lại chính tôi, - Cái thuở thơ ngây ấy một thời. - Một thời yêu... nhớ... và rung cảm, - Một thời ngây dại... quá xa xôi!!!

Người theo dõi bạn

Back
Top