What's new

Recent content by LinhNguyenLuu

  1. LinhNguyenLuu

    Đạp xe xuyên Việt có chở người ngồi sau

    Có bạn nào kinh nghiệm đi tour mà chở thêm người ngồi sau không. Mình tính mua một chiếc touring bike hoặc mountain bike, để đạp xuyên Việt, không mang theo gì nhiều, chủ yếu ăn uống ở hàng quán và ở nhà nghỉ, nhưng có chở thêm cô bạn, là bạn gái mình. Mình đạp xe rất nhiều, và có lần đi tour...
  2. LinhNguyenLuu

    [Hỏi đáp] Chọn xe đi đường dài có chở thêm người

    Mình tính mua một chiếc xe đạp để chạy từ tp.HCM ra Hà Nội, có chở thêm cô người yêu ở sau, không mang theo nhiều đồ, chỉ rất tối giản thôi. Mình từng có kinh nghiệm đạp xe ra Phú Yên với chiếc xe đạp đi học hằng ngày của mình, mình rất sợ leo đèo. Mình không có nhiều kiến thức về xe đạp lắm...
Top