What's new

Recent content by Luanctm3k48

  1. L

    Tuyển gấp 2~3 xế cứng đi APC từ tối 30/12-4/1/12 !

    Lịch trình chinh phục Cực Tây Tổ Quốc – A Pa Chải Tổng thời gian: 5 ngày, 5 đêm Ngày 0: 30-12: Gửi xe máy lên ô tô, rồi cả nhóm nhảy xe lên Điện Biên. ... Ngày 1: 31-12: Sáng 6h tới Điện Biên. Thăm các di tích trên Điện Biên 9h, Điện Biên xuất phát đi Apachai theo đường: Điện...
  2. L

    HN Tìm bạn đi SAPA từ 29-31/7

    Hi ALL Cuối tháng này m free time, nên muốn làm 1 chuyến đi sapa bằng tầu từ HN. Mình chưa đi sapa lần nào, đã nghe nói lâu rồi nên muốn đi 1 lần. Ai đã từng đi sapa thì chia sẻ kn với! Có một mình nên muốn tìm thêm bạn đi cùng;), mình ở Hà Nội. Hi m bổ xung lịch trình cụ thể như sau: HN -...
Top