What's new

lululun

... ko hãnh diện với những gì mình đã có,và cũng chưa có những gì mình đang cần...nhưng tạm châp nhận những gì mình đang đc thừa hưởng...đó là cách tốt nhất để có thể sống với hai từ " cần và đủ "

những gì liên quan đến nghệ thuật , du lịch và kết bạn ^^!

Chữ ký

...:: Hãy cho tôi một lối đi ...để tôi biết tôi đang ở đâu ::...

Following

Người theo dõi bạn

Top