What's new

Recent content by lynkynmoon

  1. L

    Kinh nghiệm xin visa trung quốc tự túc.

    Hi mọi người! Tầm cuối tháng 8 2 chị em mình định khăn gói quả mướp đi cụm Phượng Hoàng, Trương Gia Giới, Hồng Giang. Do lần đầu đi nên chưa có lịch trình gì cụ thể, không biết có cao nhân nào đi rồi có thể cho mình xin 1 lịch trình ngắn gọn tham khảo được không ạ? Còn có bạn nào có ý định đi...
Top