What's new

Recent content by Mademoiselle

  1. Mademoiselle

    Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

    Re: Xách ba lô lên và Đi 2 - Đừng chết ở châu Phi Câu hỏi của tôi có gì sai? Theo bạn visa có thể cấp tùy theo cảm hứng của nhân viên sứ quán và phụ thuộc vào khả năng ứng biển và tâm lý của con người? 25 nước bạn Huyền Chip đã đi qua "họ không giới hạn nguyên tắc và luật lệ". Cả 25 nước? Xin...
  2. Mademoiselle

    Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

    Re: Xách ba lô lên và Đi 2 - Đừng chết ở châu Phi Cây ngay chẳng sợ chết đứng, nếu bạn đi 25 nước thật thì scan ảnh mấy cái visa của 25 nước bạn đã đi qua lên đây, có thể PTS làm mờ họ tên, id numbers. Cộng đồng phượt chắc chắn đã đang và sẽ có rất nhiều người đc truyền cảm hứng bởi bạn (nếu...
Top