What's new

Recent content by maxdouglas

  1. M

    [Tổng hợp] Xuyên việt.....2017

    chào cả nhà...mình muốn làm chuyến đi cho đã nên chắc là chưa hẹn ngày về....:) :) :) đi bằng xe máy nha bà con Ai có chung ý tưởng liên hệ em nói chuyện rõ hơn. Dự là đầu năm 2017 sẽ đi vì cần time để chuẩn bị Em nam 26t đang ở nha trang city chung sở thích là ok không phân biệt..:) add zalo...
Top