What's new

Recent content by MaxMan

  1. M

    Xin thông tin về đường Đông Trường Sơn khởi hành dịp 30/4

    Dịp 30/4 này mình dự định làm 1 chuyến đi đường Đông Trường Sơn và Tây Giang (Quảng Nam), khởi hành từ An Khê (Gia Lai) - xã Hiếu (KonPlong) - Sơn Tây (Quãng Ngãi)- Nam Trà My - Thạnh Mỹ (Nam Giang) - Tây Giang - Xã Tr' Hy (Tây Giang) - xã La Êê (Nam giang) - Đà Nẵng. Vì có quá ít thông tin về...
Top