mechuotchit

Chữ ký

Hối hận là tốt nhưng kg làm việc xấu còn tốt hơn .