Recent content by medieu8x

  1. medieu8x

    Đi bụi Tây Bắc từ mồng 3 tết 2012 (khoảng 5-10 ngày)

    Vừa rồi VTV1 vừa chiếu xong chương trình dư địa chí truyền hình: bản làng du lịch các dân tộc Việt Nam và ký sự Khát Vọng Tây Bắc mình ghiền quá đi mất, thấy mọi người rủ rê nhau khám phá Hà Giang những 10 ngày ghê quá...mà thấy chẳng lúc nào mình xếp được nhiều thời gian như vậy cả...thấy chỉ...