Recent content by meobongon

  1. M

    Hillsboro ngày 28/11 -5/12

    Chào mọi người, Số là sắp tới em có đợt công tác tại Hillsboro, mà bên đó em không quen cũng không biết ai; nên mạo muội hỏi thăm rằng có bác nào có nhã hứng đi loanh quanh ở đó với em không? Em chỉ đi long nhong buổi tối và sáng sớm thôi, trong giờ hành chính em phải cày bừa... Hiện em chưa...