What's new

Recent content by meomeo2202

  1. M

    [Hỏi đáp] Di xe máy từ Tp.HCM đến Hà Giang_15 ngày

    Dear all, Hiện mình đang cần tìm bạn đồng hành đi xe máy Xuyên Việt từ Tp.HCM đi Hà Giang. Mình tên Quyên, là Nữ, sinh năm 1991. Chuyến đi dự kiến trong vòng 15 ngày. Lịch trình mình đã Viết và chia sẻ với bạn đồng hành phù hợp. Xe máy mình có, nhưng mong muốn đi xe của bạn đồng hành. Chi...
Top