What's new

Recent content by Mer1320

  1. M

    Cafe - Nơi bước chân đi qua...

    "Xin lỗi anh uống gì…” "Cho anh cafe đen nóng không đường !” Café - chẳng biết từ bao giờ cái đồ uống có cafein khiến tôi say và mê đến vậy… Cafe theo tôi những lúc vui những khi buồn…trên những con đường quen thuộc hay những nơi xa lạ mà bước chân tôi qua…bên những người bạn thân hay những...
  2. M

    Thiên hạ đổ xô đi "phượt".

    1 buổi mà thread lên những 6 trang... There are currently 8 users browsing this thread. (1 members and 7 guests) :shrug:
Top