Recent content by Miên Nữ

  1. Miên Nữ

    Em muốn trek Lang Biang

    Bạn ơi! Thời điểm mình leo Lang Biang là năm 1997, lúc đó chưa có đường, đi rất khó và chắc 1 fần cũng do tứ chi mình mình chưa... phát triển toàn diện nên nhớ lại rất gian nan. Sau này phượt phát triển, nghe các bạn khác comment thì thấy leo dễ lắm mà, đã hình thành đường mòn lài lài theo mấy...
  2. Miên Nữ

    Em muốn trek Lang Biang

    Nếu chỉ đi bộ và mất 2h30 thì bạn lên chỉ lên đến đỉnh bằng của Lang Biang thôi (hỏi nhân viên và người dân quanh đó, họ cũng sẽ bảo đó là "đỉnh cao nhất" để bạn đi bộ lên).
Top