miletran168

SInh viên năm 3 đại học Hutech ngành quản trị du lịch. Lười học chỉ muốn đi phượt.
Birthday
15-06-1998 (Age: 21)
Website
https://myphamchome.com
Location
Hoàng Diệu 2 - Thủ Đức - HTPHCM

Contact

Facebook
myphamtangme
Twitter
myphamchome

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.