minh_man83

Du lịch, xem phim, đọc sách ...
Location
Sài Gòn

Chữ ký

--- Đi để yêu mình, yêu người và yêu đời hơn ---

Following

Người theo dõi bạn