Recent content by Minhtoyou

  1. M

    Tìm bạn đồng hành đi Malayxia - Singapore, dự kiến 21/6 đến 28/6/2015

    Mình dự định sẽ lên kế hoạch đi du lịch malayxia - singapore một tuần, khởi hành từ hà nội. Tiêu chí của chuyến đi sẽ là tiết kiệm hết sức có thể. Mình đang tìm hiểu và lập kế hoạch cụ thể chi tiết cho chuyến đi để có sự chuẩn bị tốt nhất. Mình chuẩn men, 8x. bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với...