Recent content by Mlong

  1. M

    Tìm 1 cặp đôi sắp cưới đi xuyên ĐNÁ chụp ảnh cưới và trăng mật (Tháng 7 - 8).

    Tìm 1 cặp đôi sắp cưới đi xuyên ĐNÁ chụp ảnh cưới và trăng mật (Tháng 7 - 8). Chào các bạn. Mình cuối năm nay sẽ cưới nên mình đang dự định tổ chức chuyến đi xuyên các nước Đông Nam Á vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, đi khoảng 1 tháng với mục đích vừa là để du lịch khám phá, vừa là để trăng mật...