Recent content by Moon

  1. Moon

    30/8 - 5/9 đi Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia giới

    Chúng tớ đang tìm thêm bạn đồng hành đi "bụi" Lệ giang - Sangrila bằng đường bộ tháng 9/2008. Lịch trình: Từ 29/8 hoặc sớm hơn 1 ngày đến 7/9 (khoảng 9 - 10 ngày). Tới đâu chơi đấy, ko viết lịch trình cụ thể, sẽ đi Đại Lý, Lệ giang, Sangrila, Đức Khâm. Dự kiến chi phí: 500$ Thành viên: Moon...
  2. Moon

    [Tổng hợp] Thông tin phượt cung đường Hà Giang (2016 từ trang 41)

    À, có thông tin này, bác Quạt xem lại để lên ctrinh`: 1. Chợ Quyết Tiến họp T7 2. Chợ Đồng Văn và Mèo Vạc họp Chủ nhật 3. Các chợ khác thì tùy nghi... Nên làm thế nào ở Hà giang...