What's new

Mould cat

già cả, xấu xí, nói nhiều, tham ăn ... nói chung là rất nhiều tật xấu

Đi
Birthday
October 14
Location
Ha Noi, Vietnam

Chữ ký

Cuộc đời là một hành trình mà chúng ta chỉ biết điểm đầu và điểm cuối, còn lại để chúng ta KHÁM PHÁ :shrug:
Top