Recent content by MrKeo

  1. M

    Visa đi Đức

    bác cho em hỏi Pv Đức là bằng tiếng Đức hay tiếng việt ạ :)