Recent content by MsMiu

  1. MsMiu

    Visa Hàn Quốc Multi 5 năm

    Mình mới có visa úc. Chưa có visa hàn. Mình đi úc về apply được ko nhỉ hay bắt buộc phải đi hàn 1 lần hả bạn @@