Recent content by myglass

  1. myglass

    [Hết hạn] Muốn đi đâu đó từ 17-25/2 này quá

    Đang ở nhà thì nhỏ em thông báo sếp sắp lịch cho nghỉ từ 17-25/2 enjoy đi rồi vô cầy, nhớ tới phượt, muốn xách ba lô lên và đi xa 1 chuyến, kinh phí cho phép là 10 triệu trở lại, nếu bạn nào cũng như mình thì đi cho vui nhé, số điện thoại 0975808522 facebook : myglasspy lml
  2. myglass

    Đi Cần Giờ dự kiến là vào ngày 4-5-6/5

    Xin chào cả nhà, lâu lâu em mới có dịp được off thứ 7 vì vậy, em lập topic này muốn rủ rê mọi người ai có cùng thời gian như em thì mình cùng đi cần giờ cho vui, sẵn tiện ai có khả năng cầm đoàn hay cung đường thì đứng ra tổ chức luôn, em chỉ khơi niềm đam mê thôi, chứ chưa có khả năng tổ chức...