Recent content by NANGMUAHE

  1. NANGMUAHE

    [Chia sẻ] 21 ngày ở Vương Quốc Anh - Cambridge > Edinburgh > Manchester > London > Brighton

    FlyFlyFLy ơi, chưa từng đến Anh mà đọc bài của em thấy mê quá chừng. Quyết xách balo và đi. Làm sao để liên hệ với em để hỏi thêm kinh nghiệm được nhỉ. 1 số ảnh em post trên web không load được, em gửi email cho chị xin bài viết của em với: fredericknguyen71@gmail.com. Cám ơn em nhiều
  2. NANGMUAHE

    [Chia sẻ] Đơn độc suốt cả hành trình 17 ngày khám phá Vương Quốc Anh xinh đẹp

    Mình rất cám ơn bạn vì bài viết rất hay, chi tiết và hình ảnh đẹp.