What's new

ngoandim

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua.

drawing, traveling, guitar

Chữ ký

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc / Hình như ta mới khóc hôm qua.

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top