ngoc_ot

music, film, chơi bài (tiền nhé - dù suốt ngày thua), biển, shopping, du lịch, money...

Chữ ký

:HHành Trình Mới :L...​

Following

Người theo dõi bạn