Recent content by nguoivuive

  1. N

    [Hỏi đáp] Lộ trình cho xe máy từ Sài Gòn đi Trị An rồi lên Đồng Xoài về lại Sài Gòn

    Lộ trình cho xe máy từ Sài Gòn đi Trị An rồi lên Đồng Xoài về lại Sài Gòn Chào các Bạn, Qua đọc báo mình có nghe qua lộ trình đi bằng xe máy từ Sài Gòn đến Trị An rồi từ Trị An đi xuyên rừng đến Đồng Xoài, Bình Phước, hành trình đi trong ngày mà chưa biết đường đi như thế nào, mong các chiến...