What's new

Recent content by Nguyen Bao Chau

  1. N

    Lập hội khoảng 4- 5 người đi Châu Âu tháng 2 hoặc tháng 3/2012

    Xin chào các bạn,mình đã có Visa Pháp rồi muốn đi sang Châu Âu chơi một chuyến,cụ thể Là Pháp,Đức,Bỉ,Hà Lan.Kế hoạch định đi vào tháng 3/2012 này,bạn nào thích khám phá thì đi cùng nhé(vừa tiết kiệm được chi phí lại vừa vui),mình hiện tại mới có một mình thôi,bạn nào quan tâm thì Liên hệ nhé...
Top