Nguyên Bùi

Cuộc đời là những con đường và ta sẽ đi hết con đường đó.

Leo núi , du lịch
Location
Quảng Ninh

Chữ ký

Đôi khi người ta nuối tiếc những gì đã mất chưa chưa hẳn người ta đã còn yêu

Đang theo dõi

Người theo dõi bạn