What's new

Nguyên Bùi

Cuộc đời là những con đường và ta sẽ đi hết con đường đó.

Leo núi , du lịch
Location
Quảng Ninh

Chữ ký

Đôi khi người ta nuối tiếc những gì đã mất chưa chưa hẳn người ta đã còn yêu

Following

Người theo dõi bạn

Top