What's new

Recent content by nguyencaovuong

  1. nguyencaovuong

    Tìm nhóm bạn có sở thích Phượt từ HCM

    Giới thiệu sơ qua chút mình tên là Nguyễn Cao Vương 26 tuổi đang làm IT cho cty tư nhân tại HCM. Công việc h cũng khá ổn định và mình quyết định là không để thời gian trôi qua nữa ^^. Mê được đi xa mà nhỏ lớn bận học vs mần ăn nên ko có thời gian đi nhiều ( tay lái mình ko đến nỗi tệ có thể chạy...
Top