What's new

Recent content by nguyenxuanhuy87

  1. nguyenxuanhuy87

    [Đã đi] Tuyển xế - ôm cho cung Hà Giang ngắm tam giác mạch vào 26 -28/10/2012

    Bạn ơi, mình không đi được lần này cùng đoàn mình rồi, trùng với ngày cưới của bạn mình, di off thì alo cho mình nha, ah cái số 0915358107 của mình bị mất máy , giờ mình dùng số 0915355102 bạn nhé, có gì cứ nhắn tin hoặc alo, đi về nhớ đăng ảnh lên cho mình coi nhé.
  2. nguyenxuanhuy87

    [Đã đi] Tuyển xế - ôm cho cung Hà Giang ngắm tam giác mạch vào 26 -28/10/2012

    chua aj dat. gach ha ban > k bjet tu h den chu nhat tn > co j mjnh alo truoc chu nhat oke ? lau k dc dj dau rọ` 0915358107> so cua mjnh
Top