What's new

Recent content by Nhan_Gau

  1. N

    Long Thành - Nha Trang - Đà Lạt --- Summer and Friends

    Mời các anh chị xem qua video chuyến đi của em cùng với mấy đứa bạn. :).. Hành trình xuất phát từ Long Thành - Nha Trang - Đà Lạt. Chuyến đi 5 ngày 4 đêm, tổng chi phí cho mỗi đứa là 3tr. Ăn chơi thỏa sức từ bình dân tới sang chảnh. :)...
Top