Recent content by nhattanla

  1. N

    Thanh bình "Lệ Giang"

    Mới đi Lệ Giang với gấu về được mấy hôm. Đăng mấy ảnh lên hóng hớt với các bác chút :D Hôm nào em sẽ đăng nốt ảnh Israel nữa Sáng sớm mới đến nơi làm một kiểu Đường xá sạch sẽ và thanh bình Đây là đêm tại Lệ Giang, lung linh, mờ ảo Mộc phủ nổi tiếng Vân Nam đây ==== kết lại là được...