Recent content by nhcuong81

  1. N

    1 góc thành vinh nhìn từ trên cao

    đây là 1 góc thành Vinh nhìn từ độ cao 70m nhìn dọc theo quốc lộ 1A hướng ra phía Bắc xa đến tận Biển cửa lò-Cửa Hội. video đựoc capture bằng camera ip lens 3.6mm 2.0MP 25 fps. Mời các bạn thưởng thức https://www.youtube.com/watch?v=LITSoGkrRWA