What's new

Recent content by NhungNamin

  1. N

    Laos 26/4 - 02/05 đường bộ

    Hiện bọn tớ có 1 nam và 1 nữ dự kiến đi Laos vào dịp nghỉ lễ 30/4 này, bạn nào có hứng thú thì comm hén, để lập nhóm lập lịch trình lun, đi xe bus về xe bus, có bạn nào có chương trình tương tự mà tuyển đồng hành thì cũng pm tớ hén, tớ cảm ơn rất nhìu Hiện tớ dự là sẽ đi Luang trước xong mới đi...
Top